Toepassingen van wegmarkeringen

  • By -

Als je het aan iemand zou vragen of een wegmarkering nog weg te denken is uit onze maatschappij, dan denk ik dat- indien je 20 mensen ondervraagt- er 20 mensen ‘neen’ zouden zeggen. Stel je voor dat er geen wegmarkeringen meer te vinden zouden zijn op straat, dan denk ik persoonlijk dat het één grote chaos in het verkeer zou worden. Uiteraard wil iedereen veilig van het werk naar huis kunnen rijden en daarom is er net nood aan een goede belijning van wegen. Stel je voor dat er op een immens groot parkeerterrein geen markeringen meer zouden staan. Waar zouden de mensen hun auto’s dan kunnen parkeren, kris kras door elkaar?

Overzichtelijke uitstraling
Wegmarkeringen toepassen zorgen niet enkel voor een rustig gevoel op straat, ze zorgen er namelijk voor – en dat is hun grootste doel- dat het heel verkeer van A tot Z veilig kan worden geregeld. Het mooiste voorbeeld van een efficiënte wegmarkering is in een grote stad. Auto’s rijden door de bebouwde kom en voetgangers lopen naast de straat. Dankzij een veelvuldig gebruik van wegmarkeringen kan dit allemaal netjes geregeld worden, maar stel je voor als deze er niet zouden liggen? Er wordt op straat duidelijk een visuele scheiding gemaakt tussen waar auto’s mogen rijden en waar voetgangers mogen lopen. We mogen dan uiteraard ook niet onze fietsers vergeten waarop te zorgeloos mogen fietsen.

Tijdelijke wegmarkeringen
Een wegmarkering kan definitief worden aangebracht of ze kan ook tijdelijk worden gelegd. Ze biedt- laat ons zeggen- een ideale oplossing voor als er werken worden aangebracht. Automobilisten herkennen de tijdelijke wegmarkeringen aan hun gele kleur. Iedere autobestuurder weet dan dat de tijdelijke wegmarkeringen primeren boven de witte. Wat niet veel mensen weten, maar ook niet zo vaak wordt toegepast, is dat er zwarte tape bestaat zodat de witte wegmarkering kan worden afgetapet. Op die manier wil men voorkomen dat er een autobestuurder zich niet meer kan vergissen.

Dag en nacht zichtbaar
Desondanks de deskundige aangebrachte wegmarkeringen bestaat er nog altijd kans op ongevallen bij slecht weer. Laten we zeggen dat de kans maar liefst drie keer groter is in natte of donkere omstandigheden. Dit is vooral te wijten aan het feit dat de helderheid bij slecht weer of zelfs bij regen vermindert waardoor de reflectie op de grond afneemt. Om de kans op ongevallen nog meer te doen dalen, is er nog niet zo lang geleden een sterke tape ontwikkeld die ervoor kan zorgen dat de ongevallen zullen dalen. In principe is het heel eenvoudig: de optische elementen in de tape zijn bestand tegen niet-normale weersomstandigheden. Tests hebben uitgewezen dat- hoe fel het ook regent- de reflectie niet afneemt, zelfs niet bij heel mistig weer.

Het nut van een duidelijke wegmarkering kan niet vaak genoeg herhaald worden. Toch is het ook de bestuurder die zelf een beetje verantwoordelijkheid draagt. Het kan niet vaak genoeg gevraagd worden om voorzichtig te rijden bij heel slecht weer. Een beetje mist is al voldoende om de wegmarkeringen heel onduidelijk te zien.

Bron: autovergrendeling.nl